Alla har lättheter (du måste bara hitta dem)

Alla har lättheter (du måste bara hitta dem)

om bloggen

om livets stora och små frågor i allmänhet och om saker som berör funktionshindret add i synnerhet.

diagnos eller ej?

föreläsningarPosted by malene larssen Thu, March 04, 2010 10:57:01

Jag fick ett argt, eller frustrerat mejl idag om add och diagnoser, jag som nästan alltid får glada, tacksamma, visserligen ofta frustrerade, men inte på mig - mejl. Det piggade upp att få ett argt/frustrerat mejl, gör att jag får tänka. Läs själv, det är tänkvärt. Hur är det med diagnos? Är det bra eller dåligt för människor med npf/hur har det varit för dig/ditt barn? Har utredning och diagnos hjälp eller stjälpt?

Hej, Marlene!

Jag har inte läst din bok, men jag har en väldigt lång erfarenhet utav barn med särskilda behov, eller sk. funktionshinder.
Varför jag skriver till dig idag är för att jag fått en inbjudan från skolan att gå på en föreläsning som du ska hålla om flickor och pojkar med ADD.
Jag kommer troligen inte att gå, och det beror inte på föreläsningen utan därför det står längst ner på sidan som man gått ut med:
- Att få diagnos är viktigt och en förutsättning för ett bra liv. Men det är viktigt att inte se den som en begränsning utan som en öppning.

Den här meningen gör mig irriterad och arg.

En diagnos är inte ett hjälpmedel, en diagnos är en klassifikations. Du får ett nummer, ett diagnos nummer, som ger dig behörighet till en viss typ av omvårdnad eller vård.
Det andra är att diagnoser stigmatisera, om inte dig så din omgivning.
Diagnoser är offentliga handlingar idag, detta använder man när man gör statistiska beräkningar för att bedöma bland annat hur mycket en skola ska få betalt för en elev.
Man tvingar fram diagnoser på barn idag genom att neka föräldrar och barn insatser om de inte har en diagnos.
Jag fortsätter här med alla nackdelar som finns med diagnoser, bland annat den marknadsstyrda ekonomiska kulturen vi nu går in mot. Där man från regeringens håll försöker hitta nya former för att skapa säljande koncept.
Där kommer försäkringsbolagen in, jag läste i din blogg att du har barn med både astma och allergi. Har du försökt att få ut en barnförsäkring på dem? Då har du säkert också varit med om att antingen blivit nekad, eller fått betala högre premier.
Hur tror du det kommer att bli för våra barn med neuropsykiatriska diagnoser?
Hur tror du att deras möjligheter kommer att påverkas, när de t.ex. söker körkortstillstånd, deras försäkringspremier och så vidare.

Här är några frågor som ingen tar i. Jag är också mamma till ett svårt handikappat barn, som har varit elev på Bräcke Östergård, men jag är också mamma till ett barn som skulle kunna uppfylla kriterierna på ADHD.
Jag vet vad det vill säga att driva ett barns rättigheter, jag vet också vad det vill säga att kämpa för sitt barns behov och slåss mot en diagnos.
En diagnos stoppar också utvecklingen, därför gick min son på Bräcke Östergård. Hans diagnos lutade man sig emot när man nekade honom en kommunikation, med motiveringen, hans intellektuella förmåga är inte tillräcklig, och ni som föräldrar överskattar honom.
Idag kommunicerar han med hjälp utav blizz och pictorgram. Detta tack vare att Bräcke Östergård såg hans resurser.

Nu har jag ytterligare en kamp framför mig, att förhindrar att man tvingar fram en utvecklingsbedömning på min yngsta son.
Som mamma, vårdpersonal med lång erfarenhet av barn med särskilda behov (ca 25 år), så hävdar jag att en Diagnos är inget hjälpmedel. Det är ett nummer, en klassifikation inget annat.
Däremot är en individuell behovsbedömning något annat.
Man utgår då från barnets individuella behov, och dessa behov bedöms utifrån olika kriterier. Det ska inte spela någon roll om barn har en diagnos eller inte, det är behoven som styr vilka insatser som skall sättas in.

Jag vet inte om den meningen som jag referera till, kommer från dig, eller det är något som skolan själv har hittat på för att försöka få föräldrar till att inte nekar utvecklingsbedömningar. Men oberoende av vilket, så måste man vara tydlig med vad en diagnos egentligen är. För och nackdelar måste föras fram.