Alla har lättheter (du måste bara hitta dem)

Alla har lättheter (du måste bara hitta dem)

om bloggen

om livets stora och små frågor i allmänhet och om saker som berör funktionshindret add i synnerhet.

om rätta svar

skolans världPosted by malene larssen Fri, February 26, 2010 23:02:48

Lärarkandidatet går igenom nya mattekapitlet med barnen i första klass. Hon läser en saga och sedan går hon igenom bilderna till sagan. Lite pedagogiskt så där. Till en bild är frågan;

- Hur många små snöbollar är det på bilden?

Titta på bilden och svara först, innan du läser vidare.

Flera händer viftar ivrigt i luften. Ett barn får chansen att svara.

- Sexton, svarar flickan lite oroligt.

- Nej, sjuuuutton, ropar en kille.

Men då svarar lärarkandidaten att så är det inte.

- Det är sju, säger hon då.

Alla barnen inklusive jag då, blir lite kondfunderade. Jag räcker upp handen och frågar om hon har samma bild som vi andra för vi får det nog till runt sexton-sjutton snöbollar.

Då pekar lärarkandidaten på bilden och säger;

- SMÅ snöbollar var det, innan hon går vidare till nästa sida och ställer frågor och ger svar.

Jag vet inte hur det är med barnen för de accepterar och säger inget mer, men jag blir förvirrad. Hur kan man veta att några snöbollar är små och andra är stora, de är ju nästan lika små, eller? Finns inte de små bollarna längre bak i bilden? Då ser de väl mindre ut eller?

Kan det inte finnas fler rätta svar, eller? Hjälp, jag blir förvirrad!